Gà ngan vịt ngỗng

Trại giống thu gà cung cấp các loại gà giống bao gồm:gà, vịt , ngan gà lai chọi, gà ta lai, gà mía lai, gà ri lai trên toàn quốc