Chăn nuôi chim trĩ

Tài liệu tham khảo về kỹ thuật chăn nuôi chim trĩ, hướng dẫn bà con phương pháp chăn nuôi, phòng bệnh và chữa bệnh cho chim trĩ, giúp cho quá trình chăn nuôi thuận lợi đặt hiệu quả kinh tế cao