Kỹ thuật nuôi ngan

Kính Thưa bà con Trại Giống Thu Hà xin cung cấp cho bà con kỹ thuật chăn nuôi và đặc điểm ngan giúp nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi