Kỹ thuật nuôi

Kính Thưa bà con Trại Giống Thu Hà xin cung cấp cho bà con kỹ thuật chăn và phòng bệnh cho gia cầm,