Kỹ thuật nuôi vịt

Trại Giống Thu Hà xin cung cấp cho bà con kỹ thuật chăn nuôi cho vịt, Đặc biệt là kỹ thuật chăn nuôi