Các giống ngỗng

Tài liệu tham khảo về các giống ngỗng. Giới thiệu nguồn gốc xuất sứ, đặc điểm và kỹ thuật chăn nuôi phòng bệnh cho từng giống ngỗng, tạo điều kiện thuận lợi trong chăn nuôi.ư

Tư vấn khách hàng
0983.882.813
0941.771.563