Các giống vịt

Tài liệu tham khảo về các giống vịt. Giới thiệu nguồn gốc xuất sứ, đặc điểm và kỹ thuật chăn nuôi phòng bệnh cho từng giống vịt, tạo điều kiện thuận lợi trong chăn nuôi.ư

Tư vấn khách hàng
0983.882.813
0941.771.563
Icon trại giống thu hà