Quy định và hình thức thanh toán

 

* Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện.

* Chi phí mua, bán sản phẩm được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản do người bán cung cấp. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, người bán sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

* Chuyển khoản:

  - Tài khoản VNĐ

   1 .Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn VN ( Agribank)

   Chủ tài khoản:  Chu Thị Thu Hà
   Số tài khoản  :  2906205080518
   Chi nhánh     :  TP.Phủ Lý - Hà Nam
 
2 .Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam ( TECHCOMBANK)
   Chủ tài khoản:  Trần Quang Thành
   Số tài khoản  :  13323737780018
   Chi nhánh     :  Thanh Xuân - Hà Nội
 
3 .Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank)
   Chủ tài khoản: Trần Quang Thành
   Số tài khoản  :  0011004050997
   Chi nhánh     :  Thanh Xuân - Hà Nội
 
4 .Ngân hàng Á Châu ( ACB)
   Chủ tài khoản:  Trần Quang Thành
   Số tài khoản  :  200274839
   Chi nhánh     :  Đông Đô
 
5 .Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV)
   Chủ tài khoản:  Trần Quang Thành
   Số tài khoản  :  12810000206507
   Chi nhánh     :  Chương Dương
Tư vấn khách hàng
0983.882.813
0941.771.563
Icon trại giống thu hà