Gà Quý phi

Trại Giống Thu Hà - chuyên cung cấp gà quý phi giống chuẩn các lứa tuổi, cung cấp gà quý phi quà biếu, gà quý phi bố mẹ và gà quý phi thịt, gà quý phi hậu bị


Tư vấn khách hàng
0983.882.813
0941.771.563
Icon trại giống thu hà