Cám, thức ăn chăn nuôi

Tin tức thị trường cám , thức ăn chăn nuôi cho gia súc và gia cầm. Cung cấp các tiêu chuẩn do lường chất lượng do Bộ Khoa Học và Công Nghệ công bố. Hướng dẫn quy trình sử dụng các loại cám trong quá trình chăn nuôi để đặt năng xuất cao.

Tư vấn khách hàng
0983.882.813
0941.771.563
Icon trại giống thu hà