Kỹ thuật nuôi

Kính Thưa bà con Trại Giống Thu Hà xin cung cấp cho bà con kỹ thuật chăn và phòng bệnh cho gia cầm,

Tư vấn khách hàng
0983.882.813
0941.771.563
Icon trại giống thu hà